Body Cameras

Bodycam


Body cameras & evidence management

Camera’s zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Steeds vaker worden door onder andere gemeenten persoonsgegevens verzameld in de openbare ruimte met smart citytoepassingen. Een Body-worn-camera of wel Bodycam is een op kleding gedragen camera die beelden op kan nemen.
Het is inmiddels heel gewoon om te filmen wat we meemaken en om de opnamen te delen met anderen. Maar hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met de AVG-wetgeving? En hoe pas je dit toe met behoud van de in Nederland overigens zeer terecht gekoesterde privacy? Start met de juridische basis, het DPIA Data Protection Impact Assessment. Deze verplichte beoordeling (AVG) brengt de risico’s en maatregelen in kaart. Verder dient de OR (ondernemingsraad) in te stemmen (art 27) aangezien de bodycam in potentie geschikt is als personeelsvolgsysteem (ook al gebruikt u het daar niet voor).

Politie, Defensie, BOA’s en bijvoorbeeld personeel bij de Nederlandse Spoorwegen gebruiken allemaal Bodycams op openbare plekken. Maandenlange praktijkproeven bij wetshandhavers hebben uitgewezen dat het dragen van de bodycam een positief effect heeft op het gedrag van zowel burger als de drager van de camera. Ook het vastleggen van strafbaar gedrag voor bewijsvoering is een belangrijke toepassing van de Body camera.

Zorg, onderwijs, openbaar bestuur, retail & facilitaire dienstverlening

Steeds vaker wordt verplegend, onderwijzend en winkelpersoneel geconfronteerd met situaties waarin bodycameras een verschil kunnen maken. Überhaupt worden werknemers met een publieke taak of/en met ambulante functies helaas in toenemende mate geconfronteerd met agressie en geweld. We hebben het hier over 2 miljoen werknemers per jaar die hier in Nederland onder lijden (bron FNV) met als gevolg PTSS en arbeidsongeschiktheid.

Retail oplossing voor moeilijke situaties met klanten
het effect van bodycams

Bodycamera’s de-escaleren situaties, verminderen overlast en leggen een onafhankelijk beeld vast van wat er is gebeurd.

Als mensen zichzelf live op het scherm zien terwijl ze worden opgenomen hebben ze de neiging om zichzelf te kalmeren. Voorafgaand aan het gebruik van de bodycam wordt altijd een waarschuwing gegeven aan de betreffende persoon.
Als, onverhoopt, de situatie toch escaleert, heeft de gebruiker het vertrouwen van volledige registratie van het incident met een onafhankelijk verslag van de gebeurtenissen.
De camera neemt dus niet de hele dag door op. Opgenomen video’s worden veilig opgeslagen in de cloud en zijn toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.

bodycam_bodycamera_BINK_voorbeeld.png
Bodycam very effective against “anti-social behavior
Functionaliteiten

Standaard: foto’s maken & filmen met geluid (voorzien van GPS coördinaten en datum & tijdstempel);
Uitbreiding: livestreaming & koppeling met de meldkamersoftware en/of cloud, nachtzicht, HD kwaliteit, bluetooth, pre-opname, peer-assist recording. Er bestaat al een camera die op maat gesneden is voor uw situatie.

Een bodycam werkt aan twee kanten de-escalerend


BINK is dealer van A-merken bodycams zoals Motorola, Hytera & Telox.

Voorlichting over de beste toepassing in uw situatie rekening houdend met de AVG-wetgeving?

Call Now Button