Repeaters

Repeaters


Ga naar Analoge Repeaters
Ga naar Digitale Repeaters

Een Repeater is een zend-ontvanginstallatie die een signaal ontvangt en op een andere frequentie, signaalniveau en/of hoger vermogen realtime weer uitzendt. Het doel is een groter bereik te verkrijgen en zo communicatie over grotere afstanden mogelijk te maken. (Bron Wikipedia)

Repeaters en Portofoons

Een Repeater vergroot dus het bereik van de portofoons door er vermogen aan toe te voegen vanaf het punt waar hij geplaatst is. Betonnen muren en afstand worden zo een overbrugbare uitdagingen met deze krachtige machines in combinatie met een goed geplaatste antenne.

Voordelen Repeaters

– Vergroot het bereik en penetratie van Portofoons.
– U beheert uw eigen netwerk en kanalen.
– Minder last van medegebruikers

Nadelen Repeaters

Voor het gebruik van een eigen frequentie heeft u als eigenaar van de Repeater een zendvergunning nodig. Dit vraagt u aan bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (vroeger Agentschap Telecom) wat valt onder het Ministerie van Economische Zaken. U betaalt daarvoor jaarlijks aan RDI voor de vergunning en gebruik van de portofoons.

Call Now Button